Home | Brief Introduction | Information for Authors | Editorial Board | Subscription | Contact us | 中文版
 
   
  News
Visiting Times
4461122
Visiting Times of Today
108
Now Online
0
 

 

Editor-in-Chief:     HUANG Hong-wen

Associate Editors:   XIA Nian-he    ZHAO Ping     JIANG Yue-ming

Editorial Board:   WANG Ying    WANG Ying-ping   DENG Yun-fei      YE Wan-hui

                 YE Zhi-hong    LIU Shu-guang     XING Fu-wu       ZHU Hua

                 REN Hai       LI Zhi-an          LI De-zhu          WU Hong

                 WU Guo-jiang  WU De-lin         CHEN Jin     ZHANG Dian-xiang

                 LIN Zhi-fang   LIN Jin-xing     YANG Qin-er    ZHOU Guang-sheng

                 ZHOU Guo-yi   HAO Gang   HAO Xiao-jiang    HU Qi-ming

                 DUAN Jun   GU Hong-ya   FU Sheng-lei   PENG Chang-lian

                 PENG Shao-lin   GE Xue-jun   HAN Bo-ping  LIAO Jing-ping

                 WEI Xiao-yi   Richard Corlett 

                Richard M. K. Saunders

                Susanne S. Renner

Copyright 2007 South China Botanical Garden
Addresss: Xingke Road 723,Tianhe District,Guangzhou,China Post code:510650
Telephone:+86 (0)20-3725 2514  Fax: +86 (0)20-3725 2642 E-mail: jtsb@scib.ac.cn
Designed by Beijing E-Tiller Co.,Ltd